Announcement

Voorstel van splitsing door overneming van een bedrijfstak van FLOW PILOTS CV door THE NEW STUDIO NV overeenkomstig art. 12:59 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 30 oktober 2020